Ασφάλιση Ζωής

Η Ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην Ασφαλιστική Αγορά προσφέροντας αξιόπιστες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους.
Οι ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, από το 1974, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο, σας παρέχουν τις πιο συμφέρουσες και αξιόπιστες λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες.
Η ευρεία γκάμα των προϊόντων Ζωής, που το γραφείο μας προσφέρει, διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας και την έγκαιρη και άμεση αποζημίωση σας.

  • Ισόβια Βασική Ασφάλιση Ζωής
  • Πλήρη Νοσοκομειακή Κάλυψη, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της Ελλάδας και του Εξωτερικού
  • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
  • Ημερήσιο επίδομα σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος κατά τη νοσηλεία
  • Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη: (Διαγνωστικές εξετάσεις – Επισκέψεις σε Ιατρούς)
  • Προγράμματα ασφάλισης σοβαρών ασθενειών
  • Πλεονεκτήματα από την παράλληλη χρήση του κύριου φορέα Ασφάλισης
  • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος

Ασφάλιση Υγείας Παιδιού

Συνταξιοδοτικά προγράμματα