Ασφάλιση Κατοικίας

Το Γραφείο μας, δραστηριοποιούμενο στο χώρο της Ασφάλισης Κατοικίας, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις και πλήρη κάλυψη για τη Κύρια ή την Εξοχική σας Κατοικία και το περιεχόμενο αυτών, διασφαλίζοντας έτσι την ακίνητη περιουσία σας με τον καλύτερο τρόπο.

Σας παρέχουμε:

 • Πυρκαγιά
 • Σεισμό
 • Κάλυψη Περιεχομένου (οικιακού εξοπλισμού, αντικειμένων αξίας)
 • Πτώση Κεραυνού
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Κλοπή Περιεχομένου
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Ληστεία Μετρητών και Τραπεζικών Επιταγών
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο, έξοδα άντλησης υδάτων κ.α.