Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί δείγμα υγιούς ασφαλιστικής συνείδησης και διασφαλίζοντας εμάς και τους γύρω μας, αποτελεί κατά προέκταση έκφραση κοινωνικής αμοιβαιότητας και σημαντικό κοινωνικό κεκτημένο. 

Οι ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες, προσφέρουν πληθώρα ασφαλιστικών προϊόντων στο χώρο του αυτοκινήτου.

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους για Σωματικές βλάβες και Υλικές Ζημιές
 • Δωρεάν Κάλυψη στο εξωτερικό
 • Εγγύηση ασφαλίστρου σε περίπτωση ατυχήματος
 • Κάλυψη Υλικών Ζημιών του αυτοκινήτου σας, που θα προέλθουν από ανασφάλιστο όχημα
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη Νομικής προστασίας
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού
 • Πυρκαγιά και Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Κάλυψη ιδίων Ζημιών (Μικτή)
 • Πλήρη Οδική Βοήθεια

Ασφάλιση Μοτοσυκλετών

Ασφάλιση Φ.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Δ.Χ.

Ασφάλιση ΤΑΞΙ